Letonya’da Eğitim ve Fiyat Listesi

Letonya’da Eğitim ve Fiyat Listesi

Letonya’daki sık tercih edilen bölümler ve ücretleri:

Lisans Bölümleri

Aviation Transport –  Hava Ulaştırma Bölümü $1,950.00

Chemical Technology –  Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü $1,950.00

Computer Systems – Bilgisayar Sistemleri $1,950.00

Clothing and Textile Technology – Giyim ve Tekstil Teknolojisi $1,950.00

Economics – Ekonomi $1,950.00

Electrical Engineering (Adaptronics) – Elektrik Mühendisliği $1,950.00

Electronics and Mobile Communication – Elektronik ve Mobil İletişim $1,950.00

Engineering Technology-  Mühendislik Teknolojisi $1,950.00

Mechanics and Mechanical Engineering– Mekanik ve Makine Mühendisliği $1,950.00

Entrepreneurship and Management-Girişimcilik ve Yönetim $1,950.00

International Economic Relations- Uluslararası Ekonomik İlişkiler $1,950.00

Medical Engineering and Physics – Tıp Mühendisliği ve Fizik $1,950.00

Technical Translation, Telecommunications-Teknik Çeviri ve Telekominikasyon $1,950.00

Master/Yüksek Lisans

Aviation Transport 2-3(staj dahil) ye $3,400.00 – Hava Ulaştırma Bölümü

Business Finance $3,000.00 – İşletme Finansı

Business Informatics $2,600.00 – İş Bilişimi

Civil Construction and Real Estate Management $3,000.00 per year – İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

Civil Engineering $3,000.00 per year – İnşaat Mühendisliği

Computer Systems $3,750.00 per year – Bilgisayar Sistemleri

Computerised Control of Electrical Technologies, $3,400.00 per year Elektrik Teknolojilerinin Bilgisayarlı Kontrolü

Digital Humanities, €2,700.00 per year – Dijital Beşeri Bilimler

Economics, $2,100.00 per year – Ekonomi

Electronics $3,300.00 per year – Elektronik

Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering $3,750.00 per year – Mühendislik Teknolojisi, Mekanik ve Makine Mühendisliği

Entrepreneurship and Management $3,200.00 per year – Girişimcilik ve Yönetim

Environmental Science $3,400.00 per year – Çevre Bilimi

Industrial Engineering and Management $3,400.00 per year – Endüstri Mühendisliği ve İşletme

Innovation and Entrepreneurship $3,850.00 per year – Yenilik ve Girişimcilik

Innovative road and bridge engineering $4,600.00 per year – Yenilikçi Yol ve Köprü Mühendisliği

International Economic Relations $3,550.00 per year – Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Logistics and Supply Chain Management $2,600.00 per year – Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Medical Engineering and Physics $3,400.00 per year – Tıp Mühendisliği ve Fizik

Production Engineering – Üretim Mühendisliği

Railway Electrical Systems $2,700.00 per year – Demiryolu Elektrik Sistemleri

Railway Transport $2,700.00 per year – Demiryolu Ulaşımı

Technical Translation $3,400.00 per year – Teknik Çeviri

Telecommunications $3,400.00 per year – Telekominikasyon

Bir cevap yazın

KAPAT