Yök Denklik

Yök Denklik

Yök Denklik Nedir?

Yurtdışında yükseköğretim kurulunca tanınırlığı olan herhangi bir öğretim kurumunda alınan lisans,yüksek lisans veya doktora sonrasında aldığınız diplomanızın ülkemizde geçerliliğinin belgelenmesidir.Yurtdışında eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilerin eğitim alacakları kurumun yükseköğretim kurulu tarafından tanırır olması durumunu gözönünde bulundurmalıdırlar.

YÖK Denkliği için yapılan başvurularda talep edilen belgeler

  1. Denklik Başvuru sistemine üye olunarak doldurulan ve imzalanan Denklik Başvuru Formu,
  2. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,
  3. Denkliği talep edilen diplomaya ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript),
  4. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,
  5. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tüm suretlerin fotokopileri
  6. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm evrakların A4 boyutunda (zımbasız, kurdelasız, spiralsiz v.b.) fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  7. Evrakların sığabileceği ebatta büyük dosya zarfı.

Bu belgeler ile YÖK e başvuru yapılır ve daha sonra kurul tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra denklik verilir.

Bir cevap yazın

KAPAT